ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ sᴀʏ xỉɴ ᴛự xưɴɢ ” ᴛᴀᴏ ʟà ᴠᴛᴠ, ᴛɪếɴ sĩ” ᴛʜ.ôɴɢ ᴄʜ.ốᴛ ᴋ.ɪểᴍ ᴅị.ᴄʜ ở ʜà ɴộɪ

ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ sᴀʏ xỉɴ ᴛự xưɴɢ ” ᴛᴀᴏ ʟà ᴠᴛᴠ, ᴛɪếɴ sĩ” ᴛʜ.ôɴɢ ᴄʜ.ốᴛ ᴋ.ɪểᴍ ᴅị.ᴄʜ ở ʜà ɴộɪ

ɴɢàʏ 𝟷𝟼/𝟾, ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴄʟɪᴘ ᴍộᴛ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ đɪ xᴇ ᴍáʏ, ᴋʜôɴɢ độɪ ᴍũ ʙảᴏ ʜɪểᴍ ᴠà ᴋʜôɴɢ đᴇᴏ ᴋʜẩᴜ ᴛʀᴀɴɢ, địɴʜ ᴠượᴛ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ ᴅịᴄʜ ᴠàᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ đô ᴛʜị Đặɴɢ xá, xã Đặɴɢ xá (ɢɪᴀ ʟâᴍ, ʜà ɴộɪ). ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴋʜɪ đɪ ǫᴜᴀ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ ᴅịᴄʜ, ɴɢườɪ ɴàʏ đã ʙị ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ɢɪữ ʟạɪ ᴠà ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɢɪấʏ ᴛờ.ᴛʜᴇᴏ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴄʟɪᴘ đăɴɢ ᴛảɪ, ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ɴàʏ sᴀᴜ đó đã ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄʜốɴɢ đốɪ ᴠà xúᴄ ᴘʜạᴍ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛạɪ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ ᴅịᴄʜ. ᴋʜɪ đượᴄ ᴍờɪ ᴠàᴏ ᴄʜốᴛ để ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, ɴɢườɪ ɴàʏ ᴄòɴ ᴛự xưɴɢ “ᴛᴀᴏ ʟà ᴠᴛᴠ, ᴛᴀᴏ ʟà ᴛɪếɴ sĩ đấʏ…”. ᴄʜưᴀ ᴅừɴɢ ʟạɪ ở đó, ᴋʜɪ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴀɴʜ ɴàʏ xᴜấᴛ ᴛʀìɴʜ ɢɪấʏ ᴛờ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ, ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ đã ʟấʏ ᴍộᴛ ᴛậᴘ ɢɪấʏ ᴛờ ʀồɪ ɴéᴍ xᴜốɴɢ đấᴛ, ʀồɪ sᴀᴜ đó ʟêɴ xᴇ ʙỏ đɪ.

Người đàn ông xưng tao là VTV, tiến sĩ định thông chốt kiểm dịch ở Hà Nội - 1

sáɴɢ 𝟷𝟼/𝟾, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛớɪ ᴘᴠ ᴅâɴ ᴛʀí, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ɴᴀᴍ – ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ xã Đặɴɢ xá (ɢɪᴀ ʟâᴍ, ʜà ɴộɪ) xáᴄ ɴʜậɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ᴠà ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, sự ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ ᴠàᴏ đêᴍ ʜôᴍ ǫᴜᴀ (𝟷𝟻/𝟾) ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ ᴅịᴄʜ ᴛʜᴜộᴄ ᴋʜᴜ đô ᴛʜị Đặɴɢ xá.”ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề sự ᴠɪệᴄ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ xã Đặɴɢ xá đã đưᴀ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴋể ᴛʀêɴ ᴠề ᴛʀụ sở ᴄôɴɢ ᴀɴ xã để ʟàᴍ ᴠɪệᴄ. ʙướᴄ đầᴜ xáᴄ địɴʜ ɴɢườɪ ɴàʏ ᴄó ʙɪểᴜ ʜɪệɴ sᴀʏ ʀượᴜ, ᴠà ᴋʜɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ xᴜấᴛ ᴛʀìɴʜ đượᴄ ᴄáᴄ ɢɪấʏ ᴛờ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ. ʜɪệɴ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đᴀɴɢ ᴄʜờ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴛừ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ɢɪᴀ ʟâᴍ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ”, ʙà ɴᴀᴍ ɴóɪ.ᴄòɴ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜượɴɢ ᴛá ᴘʜạᴍ ᴠăɴ ʜậᴜ – ᴛʀưởɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ɢɪᴀ ʟâᴍ, ʜɪệɴ đơɴ ᴠị đã ɴắᴍ đượᴄ sự ᴠɪệᴄ ᴠà sẽ ᴄʜỉ đạᴏ xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ đốɪ ᴛượɴɢ ᴋể ᴛʀêɴ ᴛạɪ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ ᴅịᴄʜ ở ᴋʜᴜ đô ᴛʜị Đặɴɢ xá ᴠàᴏ đêᴍ ǫᴜᴀ 𝟷𝟻/𝟾.

Người đàn ông xưng tao là VTV, tiến sĩ định thông chốt kiểm dịch ở Hà Nội - 2

ɴɢàʏ 𝟷𝟼/𝟾, ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴄʟɪᴘ ᴍộᴛ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ đɪ xᴇ ᴍáʏ, ᴋʜôɴɢ độɪ ᴍũ ʙảᴏ ʜɪểᴍ ᴠà ᴋʜôɴɢ đᴇᴏ ᴋʜẩᴜ ᴛʀᴀɴɢ, địɴʜ ᴠượᴛ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ ᴅịᴄʜ ᴠàᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ đô ᴛʜị Đặɴɢ xá, xã Đặɴɢ xá (ɢɪᴀ ʟâᴍ, ʜà ɴộɪ). ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴋʜɪ đɪ ǫᴜᴀ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ ᴅịᴄʜ, ɴɢườɪ ɴàʏ đã ʙị ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ɢɪữ ʟạɪ ᴠà ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɢɪấʏ ᴛờ.ᴛʜᴇᴏ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴄʟɪᴘ đăɴɢ ᴛảɪ, ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ɴàʏ sᴀᴜ đó đã ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄʜốɴɢ đốɪ ᴠà xúᴄ ᴘʜạᴍ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛạɪ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ ᴅịᴄʜ. ᴋʜɪ đượᴄ ᴍờɪ ᴠàᴏ ᴄʜốᴛ để ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, ɴɢườɪ ɴàʏ ᴄòɴ ᴛự xưɴɢ “ᴛᴀᴏ ʟà ᴠᴛᴠ, ᴛᴀᴏ ʟà ᴛɪếɴ sĩ đấʏ…”. ᴄʜưᴀ ᴅừɴɢ ʟạɪ ở đó, ᴋʜɪ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴀɴʜ ɴàʏ xᴜấᴛ ᴛʀìɴʜ ɢɪấʏ ᴛờ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ, ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ đã ʟấʏ ᴍộᴛ ᴛậᴘ ɢɪấʏ ᴛờ ʀồɪ ɴéᴍ xᴜốɴɢ đấᴛ, ʀồɪ sᴀᴜ đó ʟêɴ xᴇ ʙỏ đɪ.

An ninh - Hình sự - Xử lý nghiêm người tự xưng là... tiến sĩ, định thông chốt kiểm dịch (Hình 2).

sáɴɢ 𝟷𝟼/𝟾, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛớɪ ᴘᴠ ᴅâɴ ᴛʀí, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ɴᴀᴍ – ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ xã Đặɴɢ xá (ɢɪᴀ ʟâᴍ, ʜà ɴộɪ) xáᴄ ɴʜậɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ᴠà ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, sự ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ ᴠàᴏ đêᴍ ʜôᴍ ǫᴜᴀ (𝟷𝟻/𝟾) ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ ᴅịᴄʜ ᴛʜᴜộᴄ ᴋʜᴜ đô ᴛʜị Đặɴɢ xá.”ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề sự ᴠɪệᴄ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ xã Đặɴɢ xá đã đưᴀ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴋể ᴛʀêɴ ᴠề ᴛʀụ sở ᴄôɴɢ ᴀɴ xã để ʟàᴍ ᴠɪệᴄ. ʙướᴄ đầᴜ xáᴄ địɴʜ ɴɢườɪ ɴàʏ ᴄó ʙɪểᴜ ʜɪệɴ sᴀʏ ʀượᴜ, ᴠà ᴋʜɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ xᴜấᴛ ᴛʀìɴʜ đượᴄ ᴄáᴄ ɢɪấʏ ᴛờ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ. ʜɪệɴ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đᴀɴɢ ᴄʜờ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴛừ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ɢɪᴀ ʟâᴍ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ”, ʙà ɴᴀᴍ ɴóɪ.ᴄòɴ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜượɴɢ ᴛá ᴘʜạᴍ ᴠăɴ ʜậᴜ – ᴛʀưởɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ɢɪᴀ ʟâᴍ, ʜɪệɴ đơɴ ᴠị đã ɴắᴍ đượᴄ sự ᴠɪệᴄ ᴠà sẽ ᴄʜỉ đạᴏ xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ đốɪ ᴛượɴɢ ᴋể ᴛʀêɴ ᴛạɪ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ ᴅịᴄʜ ở ᴋʜᴜ đô ᴛʜị Đặɴɢ xá ᴠàᴏ đêᴍ ǫᴜᴀ 𝟷𝟻/𝟾.ᴠụ ᴠɪệᴄ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ɢɪᴀ ʟâᴍ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ.

 

admin.h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *